Styret 2020/2021

 

Leder
Ann Kristin Nordstrand
922 08 805

leder@leangenhockey.no

Nestleder/Jenteansvarlig
Dag Arne Gundersen

464 26 470

nestleder@leangenhockey.no 
Økonomiansvarlig

Rune Moe

909 74 289

okonomi@leangenhockey.no

Styremedlem
Tonje Heggum
90863124

tonje.heggum@gmail.com

Rekrutteringsansvarlig
Gørill skaret
98660858


rekruttering@leangenhockey.no 
Styremedlem

Fredrik Johnson

414 05 111

post@fredrikjohnson.com

1. Vara
Andreas Nielsen


andreas_nielsen88@hotmail.com

2. Vara
Bente Julie Brekke


bentejulielien@hotmail.com


Sportslig:
sportslig@leangenhockey.no

Leder
Jan Morten Dahl

Marius Sandnes
Thomas Røed
Martin Sellgren
Tom Ødegaard
Andreas Nielsen