Styret 2020/2021

 

Leder
Ann Kristin Nordstrand
922 08 805

leder@leangenhockey.no

Nestleder
Dag Arne Gundersen

464 26 470

nestleder@leangenhockey.no 
Økonomiansvarlig

Eksternokonomi@leangenhockey.no

Styremedlem
Tonje Heggum
90863124

tonje.heggum@gmail.com

Rekrutteringsansvarlig
Gørill skaret
98660858


rekruttering@leangenhockey.no 
Styremedlem

Fredrik Johnson

414 05 111

post@fredrikjohnson.com

1. Vara
Tommy Johnsen


johnsen.tommy@gmail.com

2. Vara


Sportslig:
sportslig@leangenhockey.no

Thomas Røed
Martin Sellgren

Ole-Martin Andersen