Bruk av logo og navn.

Leangen Ishockeyklubbs logo tilhører klubben. Vi er veldig stolte av den, å vi ønsker at den skal ble sett av flest mulig, så ofte som mulig, men noen retningslinjer har vi for bruk av logo.

All intern bruk av vår logo skal godkjennes av klubbleder/nestleder før iverksettelse. Lagledere tillates å benytte standard logo for benyttelse til program etc ved cupdeltakelse.

All ekstern kommersiell bruk av vår logo skal godkjennes før iverksettelse. Det betyr i praksis at dersom noen ønsker å bruke vår logo på noe som skal selges eller omsettes, så skal det først inngås en skriftlig avtale om dette med leder/nestleder i Leangen Ishockeyklubb. Dette gjelder for samtlige varer og tjenester.

Misbruk av logo vil kunne bli forfulgt.

Vår logo

1 Bruk av våre farger og vår logo

Logovariantene som er angitt her er de eneste tillatte, og det er ikke under noen omstendighet lov å endre på noen av disse. Vår logo skal alltid fremstå klart og tydelig, og den skal være ”helten” i budskapet.

2 Generell bruk

Leangen - logoen skal kun brukes etter gitte retningslinjer godkjent i LIHK`s styre

3 Kommersiell bruk av logo

All bruk av logo (også elektronisk) i forbindelse med annonser, media, reklame, pins, profilering av samarbeidspartnere og/eller sponsorer, etc., skal godkjennes av leder/nestleder i henhold til gitte retningslinjer.

4 Bruk av logo på trykksaker

All bruk av logo på trykksaker (visittkort, brevark, konvolutter ol.) skal godkjennes av leder/nestleder i LIHK

5 Spillerdrakt

Spillerdrakter kjøpes kun inn etter godkjennelse fra styret i LIHK, å igjennom fast leverandør. All trykk av reklame i tillegg skal godkjennes av leder/nestleder.

6 Bruk av logo på tekstiler

All bruk av logo på tekstiler eller annet utstyr skal godkjennes av klubbleder/nestleder

7 Logo på supporterutstyr

Alt supporterutstyr skal hovedsakelig påføres tradisjonell logo i farger, (uten øvrig reklame). Unntak kan forekomme dersom man gjør kampanjer mot enkeltforeninger. Dette skal da godkjennes av styret.

8 Tvist, mislighold ol.

Tvist, mislighold eller ulovlig bruk av LIHK-logoen behandles av styret i Leangen Ishockeyklubb.

Trykk og produksjon

Logo og farger er en grunnleggende del av klubbens

identitet og ansikt utad, og må derfor behandles deretter.

De ulike logovariantene kan lastes ned her på denne nettsiden. (kommer).

Logoene kan kun brukes som angitt.