Bli medlem av Leangen Ishockeyklubb


Medlemskontingent

  • Personlig medlemskap koster kr 220,-  
  • Familiemedlemskap koster kr 500,-

Alle spillere MÅ være medlem i klubben, dvs. må betale medlemskontingent.

Alle foresatte/voksne må være medlem for å ha stemmerett ved årsmøtet etc.

Kun medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet (NIF-lov), og kun medlemmer kan inneha verv i klubben.

Andre enn spillere  kan bli medlem ved å registrere seg via link: https://club.spond.com/landing/signup/lihk

eller på e-post til okonomi@leangenhockey.no