Protokoller for Styret Sesongen 2023/2024

Protokoll ekstraordinært styremøte 15.11.2023.pdf


Protokoller for Styret Sesongen 2022/2023

Referat styremøte Leangen Hockey nr.1 av 16.06.2022.pdf

Referat styremøte Leangen Hockey nr.2 av 18.08.2022.pdf

Referat styremøte Leangen Hockey nr.3 av 27.09.2022.pdf

Referat styremøte Leangen Hockey nr.4 av 15.11.2022.pdf

Referat styremøte Leangen Hockey nr.5 av 31.01.2023.pdf


Protokoller for Styret Sesongen 2021/2022

Referat-Styremøte i Leangen hockey nr. 1 av 01-06-2021.pdf

Referat styremøte Leangen Hockey nr.2 av 22.06.21.pdf

Referat styremøte Leangen Hockey nr 3 av 23.08.21.pdf

Referat styremøte Leangen hockey nr. 3. 2 av 19.09.2021 .pdf

Referat Styremøte i Leangen Hockey nr.4 av 10.11.2021.pdf

referat styremøte leangen hockey nr.5 av 11.01.2022.pdf

Referat Styremøte Leangen Hockey nr.6 av 15.02.2022.pdf

Referat styremøte Leangen Hockey nr.7 av 30.03.2022.pdf


Protokoller for Styret Sesongen 2020/2021

Referat styremøte nr.1 av 020602020.pdf

Referat styremøte nr. 2 av 24062020.pdf

Referat styremøte nr.3 av 19082020.pdf

Referat styremøte nr.4 av 17092020.pdf

Referat-styremøte nr.5 av 15102020.pdf

Referat-styremøte nr.6 av 19-11-2020.pdf

Referat-styremøte nr.7 av 10-12-2020.pdf

Referat-styremøte nr.8 av 28-01-2021.pdf

Referat-styremøtenr.9 av 15-02-2021.pdf

Referat-styremøte nr.10 av 23:3-2021.pdfInnkalling Årsmøte 2019 med saker (1).docx

Treningsavgift.docx (sesongen 2015/2016. Treningsavgift for sesongen 2016/2017 fastslås innen utgangen av august 2016).

Ekstraordinært årsmøte 2016.docx

Årsregnskap 2015 - Leangen Ishockeyklubb.pdf

Forslag SPORTSLIG PLAN Leangen Ishockey.pdf

Årsberettning Leangen Ishockey 20152016.docx

Valgkomiteens innstilling til valg av styrerepresentanter 2016.docx

Protokoll ÅRSMØTE i LIHK 27. juni 2016.pdf

Saksliste til ÅRSMØTE i LIHK 30. mai 2017[1].docx

Rentidrettslag.pdf